Dodany: 2011-12-28 10:05:37

 

Czym są podatkiNie od dziś wiadomym jest, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez dochodu jest w zasadzie niemożliwe. Tak samo również państwo, jako twór zbliżony w swej strukturze do jednostki gospodarczej – mającej swój zarząd, powinności i wydatki z nich wynikające – uzyskiwać musi pewien przychód.

 

Każdy dorosły, pracujący obywatel zobowiązany jest składaniem świadczeń finansowych na rzecz swojego kraju, zwanych podatkami. Rozliczenie pit 2011 jest jednym ze sposobów ich odprowadzania.

 

Nasze rozliczenie pit 2011, dokonane być musi ze specjalnie do tego powołaną instytucją – Urzędem Skarbowym. Jeśli chodzi o podatki, to w obecnym systemie funkcjonują ich dwa rodzaje – bezpośredni (od dochodu) oraz pośrednie (w postaci wszelkiego rodzaju akcyz czy VAT-u). W przypadku tego pierwszego typu, rozliczenie pit 2011 następuje zawsze po zakończeniu pewnego okresu - umownie przyjmuje się, że jest to jeden rok. Podatek ten płacony jest w postaci określonego w ustawie procentu dochodów osoby lub firmy osiągniętych w tym czasie. Obecnie istnieją trzy stawki (liniowa i dwie progresywne).

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są podatki
Nick: