Dodany: 2011-12-27 14:19:11

 

Zasady rachunkowościPosiadanie firmy związane jest obecnie z koniecznością prowadzenia stałej i systematycznej dokumentacji obrazującej całość działalności jednostki. Nie wszyscy przedsiębiorcy dobrze sobie z tym radą.

 

Osobom mniej obrotnym przychodzą z pomocą takie instytucje jak biuro rachunkowe ursynów, świadczące usługi w zakresie szeroko pojętej obsługi księgowej i finansowej klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

Każde biuro rachunkowe ursynów, niezależnie od przyjętych zadań i priorytetów, musi podporządkowywać się odgórnym, ogólnym zasadom rządzącym tą dziedziną. Można tu wymienić ich kilka. Zasada ciągłości opiera się o główne założenie, iż od momentu utworzenia firmy, a co za tym idzie, także ksiąg rachunkowych (księgi przychodów i rozchodów), musi być zachowana ciągłość zapisu zdarzeń gospodarczych. Innym przykładem obowiązujących biuro księgowe ursynów norm, jest zasada memoriałowa, wedle której nawet jeśli należności za daną usługę lub towar spłynąć mają w terminie późniejszym, to i tak fakt dokonania transakcji umieścić należy zgodnie z datą jego zaistnienia..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zasady rachunkowości
Nick: